dodatkowe informacje:

ojczyzna, rodzina, historia

trochę informacji…


… zdając sobie sprawę z ważności przekazów rodzinnych oraz ich niezastąpionych wartości, a także, może obawa przed „zagubieniem” tożsamości pokoleniowej, groźba zapętlenia się w „nowoczesnej rzeczywistości”, gdzie atmosfera rodzinnego biesiadowania często ustępuje pogoni za sensacją, przygodą, pracą we wzrastającym tempie życia codziennego zmotywowały mnie do podjęcia próby stworzenia „czegoś” co będzie mogło pogodzić tak różne klimaty:

- rodzinnych wieczorów, spędzonych na wspólnych rozmowach oraz

- samotnego przesiadywania przy biurku komputerowym.

Podstawową motywacją jednak mojej pracy jest chęć zebrania jak najwięcej informacji o dość licznej rodzinie Bujalskich. Obecnie bazuję na opowiadaniach i przekazach rodzinnych, w szczególności mojej mamy Janiny Bujalskiej, która od małego starała się w miarę możliwości przekazać mi swoją wiedzę nie tylko związaną z samą rodziną Bujalskich, ale również związaną dość bogato Bujalskich z historią Polski.

Najstarsze przekazy mojej rodziny sięgają okresu przełomu XIV i XV w., a dokładniej dotyczą krótkich wspomnień z życia Gniewosza z Dalewic Herbu Kościesza, oraz powiązania rodów Bujalskich zamieszkałych w Kutyskach (lub dawniej Wyszomierz Wypychy – nazwa z pierwszej połowy XVI w.), Bujałach w powiecie Sokołów Podlaski oraz Bujałach w powiecie Rawa Mazowiecka.

Zdaję sobie sprawę, że zgromadzone informacje będą skoncentrowane wokół gałęzi wywodzących się z tych trzech gniazd rodowych niemniej mam taką nadzieję, że z pomocą Państwa oraz Opatrzności bazę danych o przodkach w zakresie genealogii jak również historii zdarzeń będziemy sukcesywnie wspólnie powiększać.

Niestety w tym roku i do połowy przyszłego poza merytorycznym oraz graficznym przygotowaniem „właściwej” strony internetowej pewnie nie będę mógł bezpośrednio zaangażować się w przeszukiwania archiwów, w szczególności archiwów kościelnych. Analiza ich wymaga dość dużych nakładów czasowych, a czas niestety u mnie jest wartością dość deficytową.

Poza tym pragnę Państwa uspokoić, że obecna strona internetowa jest formą zastępczą w okresie przejściowym, która w pewnym momencie zostanie zastąpiona „nową” – pomimo tego próbuję ją również opracować, sukcesywnie uzupełniając - jednak jak najmniejszym kosztem czasowym.

Obecnie na podstawie zgromadzonych do tej pory materiałów pracuję nad strukturą profesjonalnej strony internetowej, która oprócz informacji o zarysie historycznym będzie posiadała aplikację umożliwiającą budowanie drzewa genealogicznego.

Zatem zapraszam wszystkich zainteresowanych budowaniem strony www.bujalscy.pl o czynne uczestnictwo poprzez wnoszenie informacji, przekazów rodzinnych o naszych przodkach przysyłając kopie dokumentów, notatek, nagrań głosowych na adres e-mail:

bujalscy.genealogia@gmail.com

W przypadku plików z nagraniami głosowymi, które są dużej objętości, po wcześniejszym uzgodnieniu udostępnię indywidualnie miejsce na serwerze FTP, na który można będzie je wgrać.

Marek Bujalski

Uwaga:

Administrator strony www.bujalscy.pl uprzejmie przeprasza za brak pełnego ukończenia treści stron oraz niektórych odwołań (łączy) wewnętrznych oraz zewnętrznych. Wszystkie braki zostaną uzupełnione w najbliższym czasie.